Een gewaardeerde UWV partner,

voorheen 4 sterren bij Blik op Werk, TÜV gecertificeerd, nu een gegarandeerde kwaliteitsborging via het UWV leveranciersportaal en Blik op Werk/Panteia

Gezien de AVG is bijna alles nu privacygevoelig, daarom is uw vertrouwen in Haver bv en onze werkwijze zeer belangrijk. We gaan dan ook uit van uitstroom indien mogelijk en zoeken altijd naar passende oplossingen, waarbij het belang van de cliënt centraal staat. (verder in armoede is geen oplossing)


outplacement

altijd maatwerk trajecten

Haver staat sinds 1 juli 2016 op uw UWV overzicht als leverancier voor de nieuwe cliënten naar Werkfit maken’ , Naar werk ‘ sinds 2019 ‘Modulaire inkoop’ en ook voor begeleiding bij scholingstrajecten kunt u bij ons terecht.

Daar staan we niet voor niets, we voldoen aan alle voorwaarden, u kunt dan ook van ons een op maat gemaakte aanpak per cliënt verwachten. Bel vrijblijvend 0162-743671 of mail eric@haverbv.nl dan kunnen we eerst even rustig overleggen.

Passende, realistische uitstroom met aandacht voor heel de mens (cliënt) is altijd ons uitgangspunt geweest en dat is al jaren te zien in de resultaten. Tenslotte gaat het om mensen zoals u en ik, die vanuit moeilijke tijden, aan een nieuwe toekomst moeten gaan bouwen en daar best wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

Haver Reïntegratie bv : Voor de ontwikkeling/mindset naar werk, starten als zelfstandige, voor een baan, of een combinatie van zelfstandigheid en deeltijdwerk, kortom alle mogelijkheden naar een verantwoorde uitstroom. Al 14 jaar ketenpartner van het UWV, voorheen 4 sterren bij Blik op Werk, nu een gegarandeerde kwaliteitsborging via het UWV leveranciersportaal en Blik op Werk/Panteia, klantenwaardering 8.6, laatste uitstroommeting ‘Werkfit meer dan 90%.

Het begint met een prettig vrijblijvend gesprek/overleg, dus bel en natuurlijk moet er een klik zijn.

Haver begeleidt cliënten:

naar een baan – naar een eigen bedrijf – naar deeltijdwerk – naar een combinatie – uitgaande van een nieuwe toekomst ,  los van een uitkering.

In overleg met het UWV wordt afhankelijk van de begeleidingsbehoeftes van onze cliënten een re-integratieplan op maat gemaakt, binnen de bestaande aanbestedingen.

Haver modulaire inkoop


Deze modulaire diensten zijn zoals u weet verdeeld in:

  • Participatie interventie
  • Bevordering Maatschappelijke deelname
  • Praktijkassessment
  • en scholingsbegeleiding indien door U verzocht

 

Met extra nadruk op:

Verbetering dagelijks functioneren
Haver stelt zich tot doel om door een efficiënte begeleiding tot een snelle en duurzame verbetering in kwaliteit van leven te komen, waarbij het op een adequate manier weer deel kunnen gaan nemen aan het arbeidsproces een zeer belangrijk uitgangspunt is.

Dit is belangrijk, omdat mensen die werken in het algemeen beter functioneren dan niet-werkenden, met als insteek dat lichaam en geest onlosmakend met elkaar verbonden zijn, waarbij heel de mens en ook zijn directe leefomgeving in dit verbeteringsproces een rol spelen.

Zelfvertrouwen hervinden
Onze insteek is maatwerk en de multidisciplinaire aanpak maakt onze enkelvoudige of gecombineerde fysieke en psychologische begeleidings-trajecten zeer effectief. Juist bij diegenen die vanwege psychische of lichamelijke belemmeringen problemen ondervinden bij het behouden en/of zoeken van passend werk.

Een traject gaat vaak in samenhang met financiële, psychische en sociale begeleiding.
Op een goede manier deelnemen aan de maatschappij kan alleen als mensen goed in hun vel zitten en bestaande problemen eerst kunnen worden opgelost. De aanpak gaat om heel de mens in relatie tot zijn omgeving. Natuurlijk zijn er onderliggende persoonlijke gevoelens van verdriet en pijn om verlies van gezondheid en/of baan en blokkeert dat de kans op het vinden van passend nieuw werk. Worden deze lichamelijke en psychische barrières opgelost of omgebogen naar een positieve instelling, dan is er een nieuwe start mogelijk. Vanuit de vraag, wat kan ik nog en wat wil ik, wordt de ommekeer ingezet en kijken we naar wensen, kwaliteiten en competenties en kunnen cliënten daar op een positieve manier mee verder.

Wat Haver belooft en waarmaakt is een ommekeer bij onze cliënten in hun denken en doen, het zien en benutten van hun persoonlijke kracht en de daarbij passende toekomstmogelijkheden.

Contact